You are here

Què és l'Espai Català Transfronterer?

Promotors:

L’Espai Català Transfronterer està format pel Departament dels Pirineus Orientals (Catalunya del Nord) i les comarques de la demarcació de Girona (incloent-hi el conjunt de municipis de la Cerdanya).

Dades claus

•    Població: 1. 208 000 habitants
•    Superfície : 10. 246 km2
•    Territoris : 13 comarques històriques, 447 municipis
•    Creixement demogràfic : mitjana superior al 2% anual

Dades econòmiques

•    2 aeroports : Perpinyà i Girona
•    2 ports de comerç: Palamós i Portvendres
•    Més de 7 milions de turistes a l’any
•    Més de 40. 000 PIMES
•    Més de 200 000 hectàrees de terres agrícoles
•    Una xarxa densa d’infraestructures logístiques i de comerç trans-europeu.

Ambdues regions formen un espai natural compartit marcat per una història, una identitat i una cultura comunes. De banda i banda, el territori presenta moltes complementarietats econòmiques i territorials.

Situat entre Mediterrània i Pirineu, l’Espai Català Transfronterer es caracteritza per la seva diversitat geogràfica i paisatgística constituïda per una franja litoral mediterrània, de dues planes al•luvials i de relleus pirinencs de mitjana i alta muntanya. En l’aspecte urbà, les aglomeracions de Perpinyà i de Girona, concentren gran part de la població i de les infraestructures.

L’Espai Català Transfronterer s’aprofita d’una situació geogràfica i estratègica privilegiades. Actualment, el territori és una zona de circulació de persones i de mercaderies que s’ha convertit en un centre logístic de primera magnitud europea. Aquestes sinèrgies s’integren a una activitat econòmica articulada per una xarxa de petites i mitjanes empreses i de sectors d’activitats complementaris com la indústria, l’agricultura, els serveis i el turisme.

Gràcies a una bona climatologia, uns espais naturals preservats, un patrimoni històric, cultural i gastronòmic considerable i una oferta diversificada d’activitats durant tot l’any, l’Espai Català Transfronterer es beneficia de condicions immillorables per generar un turisme de qualitat.

La Generalitat de Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals treballen conjuntament per harmonitzar i estructurar l’Espai Català Transfronterer. Ambdues institucions han planificat una política comuna d’ordenació territorial amb l’objectiu d’aportar solucions concretes als obstacles generats per la presència de la frontera en els sectors de l’ocupació, dels serveis, dels mitjans de comunicació, del turisme, de la cultura, del medi ambient o de la joventut.